मुंबई आपल्या प्रसिद्ध पथ विक्रेत्यांचे संरक्षण करीत आहे?

मुंबई, स्वप्नांचे शहर, फक्त श्रीमंत आणि श्रीमंत लोकांसाठी शहर नाही तर रस्त्यावर जाणा-या प्रत्येक व्यक्तीची काळजी घेते. शहरातील रस्त्यावर फिरत असताना, एकास रस्त्यावर विक्रेत्या बूथच्या समोर रंगीत  भेट दिली. हे बूथ मोबाईल फोन उपकरणे आणि हस्तकलेच्या वस्तू यासारख्या जास्त मागणी असलेल्या वस्तूंसाठी फळ आणि भाज्या या मूलभूत वस्तूंची विक्री करतात. रस्त्यावर विक्रेत्यांचे मुख्य आकर्षण अर्थातच मुंबईचे प्रसिद्ध “रस्त्याच्या कडेला” असलेले खाद्य आहे. यात मधुर वडा पाव, मुंबईची आयकॉनिक डिश व इतर चाट प्रकार व प्रसिद्ध मुंबई सँडविचचा समावेश आहे. हे कदाचित अविश्वसनीय वाटेल, परंतु हे सर्व रस्त्यावर विक्रेत्यांच्या गंभीर नेटवर्क द्वारे उपलब्ध आहे ज्यामुळे शहराचे रस्ते अधिक सजीव आणि रंगीत बनतात.

आम्ही सर्वांनी त्यांच्या वस्तूंचा आनंद लुटला आहे, तरीही आम्ही कधी रस्त्यावर विक्रेत्यांविषयी कायदा विचार केला आहे? त्यांना काय अधिकार आहेत?

या ब्लॉगमध्ये रस्त्यावर विक्रेत्यांनी त्यांचा व्यवसाय कायदेशीररित्या पुढे चालू ठेवला पाहिजे की त्या नियमांचे पालन करावे.

मुंबईतील पथ विक्रेत्यांच्या हक्कांचे स्पष्टीकरण देण्याच्या प्रयत्नात आम्ही प्रश्न-उत्तर स्वरूपातून या नियमांचे स्पष्टीकरण देऊ.

टीपः आम्ही या कायद्याचा उल्लेख पथ विक्रेता कायदा, , २०१४ म्हणून करतो. या कायद्याचे संपूर्ण नाव पथ विक्रेता (आजीविका संरक्षण आणि पथदिव्यांचे नियमन) कायदा, २०१४ आहे.

पथ विक्रेता कोण आहे?

रस्त्यावर विक्रेता अशी व्यक्ती आहे जी सामान, खाद्यपदार्थ किंवा रोजच्या वापराची विक्री करतो किंवा सामान्य लोकांना सेवा देत आहे.

रस्ता विक्रेते रस्त्यावर, गल्ली, पदपथावर, पदपथ, फरसबंदी, सार्वजनिक उद्यानात किंवा इतर सार्वजनिक किंवा खाजगी भागात भाड्याने देऊ शकतात. ते केवळ एका ठिकाणीहन हलवून एक तात्पुरती रचना तयार करू शकतात किंवा त्यांचा व्यवसाय करू शकतात.

पादचारी, फडके, फेरीवाले आणि इतर अशा लोकांनाही कायद्यानुसार पथ विक्रेते मानले जाते.

रस्त्यावर विक्रेते मुंबईमध्ये परवान्यासाठी कसे अर्ज करु शकतात?

पथ विक्रेता कायदा,२०१४ मध्ये बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) पथ विक्रेत्यांना परवाने देणारी जुनी व्यवस्था बदलली आहे. हे नगर विक्री समिती (टीव्हीसी) नावाच्या नवीन प्राधिकरणाची स्थापना करतात जे ‘विक्रीचे प्रमाणपत्र’. देतील.

२०१५ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने खालील निर्बंध लावले आहेत:

१ मे २०१४ पूर्वी फक्त परवानाधारक व्यवसाय असणार्‍या किंवा व्यवसाय करणार्‍या पथ विक्रेत्यांना त्यांचा व्यवसाय सुरू ठेवण्यासाठी आणि प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करण्याची परवानगी आहे.

१ मे २०१४ पूर्वी आपल्याकडे परवाना नसतानाही आपल्याकडे रस्त्यावर विक्री बूथ असल्याचा कोणताही पुरावा असल्यास, आपण या नवीन प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करू शकता.

१ मे २०१४ नंतर ज्या रस्त्यावर विक्रेत्यांनी आपला व्यवसाय सुरू केला आहे. त्यांना नगर विक्री समिती (टीव्हीसी )सर्वेक्षण करेपर्यंत प्रमाणपत्र दिले जाणार नाही.

सर्वेक्षण वर अद्यतनितः पथ विक्रेते कायदा २०१४ मध्ये या प्रमाणपत्र आवश्यक असलेल्या पथ विक्रेत्यांची संख्या शोधण्यासाठी सर्वेक्षण करण्यासाठी नगर विक्री समिती ची आवश्यकता आहे. एकदा सर्वेक्षण झाल्यानंतर, पात्र पथ विक्रेत्यांना प्रमाणपत्र दिले जाईल. पुढील वर्षात सर्वेक्षण केले जाऊ शकते, असे सरकारच्या निवेदनात नमूद केले आहे.

अर्ज प्रक्रियेदरम्यान, खालील कागदपत्रे आवश्यक असू शकतात:

 ● जन्म प्रमाणपत्र किंवा आधार म्हणून ओळख पुरावा.

 ● दंड आणि पावती यासारख्या विक्रेत्याचा पुरावा.

 ●  बँक खात्याचा तपशील.

 ●  अर्जदाराच्या रोजीरोटीसाठी विक्रेता हा एकमेव स्त्रोत आहे.

 ●  महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र (ही गरज भागविली जात असून सध्या न्यायालयांकडून त्याचा   आढावा घेतला जात आहे.)

प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरः

● नगर विक्री समिती (टीव्हीसी ) प्रमाणपत्र देईल.

● ओळखपत्रही दिले जाईल.

परवानाप्रमाणपत्रआणिओळखपत्रयांच्यातफरक:  परवानाःमे२०१४ पूर्वीबृहन्मुंबईमहानगरपालिकावापरतअसेतेपरवानेअसतात.  प्रमाणपत्रकिंवाविक्रीचेप्रमाणपत्रःहीनगरविक्रीसमिती नेमे२०१४ नंतरजारीकेलेलीप्रमाणपत्रेआहेत.  ओळखपत्रःमे२०१४ नंतरस्ट्रीटविक्रेतेअधिनियम२०१४नुसारओळखपत्रहीएकआवश्यकताआहेनगरविक्रीसमिती (टीव्हीसी)त्यांनारस्त्यावरीलविक्रेत्यांनाप्रमाणपत्रजारीकरते..

जुन्या परवाना या नवीन कायदा परिचय नंतर वैध आहे का?

होय, जुनी परवानामर्यादाची तारीख १ मे २०१४ च्या पलीकडे असली तरीही त्यावर नमूद केल्यानुसार तारखेपर्यंत मुदत आहे.

जर आपला परवाना १ मे २०१४ पूर्वी कालबाह्य झाला असेल तर आपल्याला नवीन प्रणालीनुसार नगर विक्री समिती प्रमाणपत्र मिळावे.

आपण एक प्रमाणपत्र प्राप्त करू शकता साठी विकणारी रस्त्यावर विविध श्रेणी कोणत्या आहेत?

स्टेशनरी विक्रेते: कायमस्वरुपी नियुक्त केलेल्या ठिकाणी बूथ असलेल्या पथ विक्रेत्यांसाठी.

मोबाईल विक्रेते: त्यांच्याकडे कायमस्वरूपी बूथ नसलेले आणि नेहमी फिरत्या मार्गावर असणार्‍या पथ विक्रेत्यांसाठी. उदाहरणार्थ, भाजीपाला आणि फळांच्या कार्ट विक्रेते जे एका भागातुन दुसर्‍या भागात फिरत असतात.

तात्पुरते किंवा हंगामी विक्रेते: उत्सव बाजार, रात्री बाजार, साप्ताहिक बाजार आणि तात्पुरते बाजार यासाठी जागा वाटप केलेल्या पथ विक्रेत्यांसाठी. उदाहरणार्थ, आंबा आणि संत्रासारख्या हंगामी फळांसाठी बूथ.

फेरीवाले अर्ज प्रक्रिया दरम्यान लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे की कायद्यांतर्गत अटी काय आहेत?

व्यवसाय चालवित असताना, रस्त्यावर विक्रेत्यांनी काही गोष्टी लक्षात घेतल्या पाहिजेत

 • बूथमध्ये ते खाण्यासाठी वस्तू बनवू शकत नाहीत. केवळ पूर्व-शिजवलेल्या अन्नास परवानगी आहे.
 • ते रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था, निवासी भागात सुमारे त्यांच्या बूथ व्यापार आणि व्यावसायिक  क्रियाशिल प्रतिबंधित आहे जेथे निश्चित  करू शकत नाही.
 • पथ विक्रेते त्यांच्या बूथसाठी कायमस्वरुपी रचना ठेवू शकत नाहीत. ते फक्त सूर्य, पाऊस किंवा वारा यांच्यापासून बचाव करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या गोष्टीच वापरू शकतात.
 • एक बूथ परवानगी दिली क्षेत्र १ मी x १ मी पदपथ एका बाजूला किंवा रस्त्याच्या शेवटी  आहे.

मार्ग विक्रेत्यांनी वाहन आणि पादचारी रहदारी आणि दुकाने आणि इमारतींमध्ये प्रवेश रोखू नये.

नगर विक्री समिती (टीव्हीसी) म्हणजे काय आणि ते महत्वाचे का आहे?

नगर विक्री समिती चे बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि पथ विक्रेत्या संघटनांचे सदस्य आहेत. नगर विक्री समिती ची भूमिका महत्त्वाची आहे कारण ते मुंबईतील पथ विक्रेत्यांसाठी प्रमाणपत्र ठरवण्यासाठी सर्वेक्षण करणारे प्राथमिक प्राधिकारी आहेत. नगर विक्री समिती यासाठी जबाबदार आहेत:

 1. ज्या ठिकाणी रस्ता विकण्यास परवानगी आहे अशा ठिकाणांची ओळख पटविणे आणि कोणत्या भागात प्रतिबंधित आहे आणि कोणत्या नसतात हे निर्दिष्ट करणे.
 2. ज्यांचे प्रमाणपत्र दिले गेले आहे अशा सर्व पथ विक्रेत्यांची नोंद ठेवणे.
 3. सण बाजार, रात्री बाजार, साप्ताहिक बाजार आणि तात्पुरते बाजार याकरिता जागा वाटप करणे, उदाहरणार्थ, आंबे आणि संत्रासारख्या हंगामी फळांसाठी बूथ.

नगर विक्री समिती (टीव्हीसी) प्रमाणपत्रांना प्राधान्य देतेः

 • अनुसूचित जाती, जमाती
 • विधवा, अपंग व्यक्ती, अल्पसंख्याक आणि इतर मागासवर्गीय (ओबीसी)

नगर विक्री समिती (टीव्हीसी) सर्वेक्षण म्हणजे काय?

पात्र रस्त्यावर विक्रेते ओळखण्यासाठी नगर विक्री समिती (टीव्हीसी)  सर्वेक्षण केले जाते. नगर विक्री समिती (टीव्हीसी) ने सर्वेक्षण केल्यानंतर सर्व पात्र पथ विक्रेत्यांची कायम ठेवणे आवश्यक आहे. हे माहितीची नोद करेल:

 1. पथ विक्रेत्याचे नाव
 2. त्यांना दिलेला विशिष्ट बूथ
 3. व्यवसायाचे स्वरूप
 4. पथ विक्रेत्यासाठीची श्रेणी
 5. इतर संबंधित तपशील माहिती रचना पालिकेस सर्व पात्र पथ विक्रेत्यांना ओळखण्यास मदत होईल. तथापि, ही सर्वेक्षण करण्यात विलंब झाला असून राज्य सरकारने यावर्षी सर्वेक्षण करण्याचे संकेत दिले आहेत.

परवाना किंवा प्रमाणपत्र भाड्याने दिले जाऊ शकते, विकले जाऊ शकते, दुसर्‍या व्यक्तीस हस्तांतरित केले जाऊ शकते किंवा वारसा घेऊ शकता?

परवाना किंवा प्रमाणपत्र हे हस्तांतरणीय नसते आणि ते तृतीय व्यक्तीला विकले जाऊ शकत नाही. एखाद्या तृतीय पक्षाला भाड्याने देणे किंवा भाड्याने देणे कायद्याने देखील प्रतिबंधित आहे.

परवाना किंवा प्रमाणपत्र कुटुंबातील सदस्यांसह समान नोकरी करून कोणीही वारसा घेऊ शकत नाही. तथापि, त्या कालावधीत केवळ परवाना फी भरल्यास आणि रस्त्यावर विक्रेत्याचा मृत्यू झाला तरच त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य त्या देयकाच्या समाप्तीपर्यंत बूथ चालू ठेवू शकतात.

महाराष्ट्रात पथ विक्रेत्यांसाठी स्वतंत्र नियम आहेत की काय?

होय, महाराष्ट्रातील पथविक्रेता योजना २०१७ मध्ये पथ विक्रेत्यांच्या अतिरिक्त आवश्यकतांची माहिती दिली गेली आहे. त्यांनी केले पाहिजे:

 1. तूम्ही भारताचे नागरिक व्हा
 2. महाराष्ट्रातील रहिवासी
 3. उदरनिर्वाहाचे इतर कोणतेही साधन नाही
 4. १४ वर्ष आणि त्याहून मोठे

तथापि, ही योजना बंधनकारक नाही आणि ती केवळ एक मार्गदर्शक तत्त्वे म्हणून वापरली जाईल.

रस्त्यावर विक्रेते शहरात कुठेही बूथ लावू शकतात का?

नाही. एखादा पथ विक्रेता केवळ त्यांचा परवाना, प्रमाणपत्र किंवा ओळखपत्रात नमूद केलेल्या ठिकाणीच बूथ बसवू शकतो.

उदाहरणार्थ, पूजास्थळांच्या बाहेर लावलेल्या रस्त्यावर विक्री बूथ वर बंदी आहे. एखादा विक्रेता तेथे बूथ लावू शकतो, परंतु ते केवळ या पूजास्थानांमध्ये भाविकांकडून वापरल्या जाणार्‍या वस्तू विकू शकतात.

रस्त्यावर विक्रेता त्यांचा माल हस्तगत करतात तेव्हा काय करु शकतात?

जर रस्त्यावर विक्रेत्याने न-विकणार्‍या भागामध्ये त्यांची बूथ लावली असेल तर बृहन्मुंबई महानगरपालिका त्यांचा माल जप्त करेल आणि त्यास काढेल. जप्ती झाल्यास रस्त्यावर विक्रेत्यांना पंचनामाची प्रत मिळविण्याचा अधिकार आहे. महानगरपालिकेने जप्त केलेल्या सर्व वस्तूंची यादी पंचनामामध्ये जप्ती करणार्या व्यक्तीच्या स्वाक्षर्‍यासह केली जाईल.

रस्त्यावर विक्रेत्याने त्यांचा माल परत मिळविण्यासाठी, बृहन्मुंबई महानगरपालिका त्यांना दंड भरण्यास किंवा हमी देण्यास सांगू शकतो. या संघटना त्यांना त्यांच्या हक्कांबद्दल माहिती देतात आणि त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी उपाय करतात म्हणून पथ विक्रेते त्यांच्या स्थानिक पथ विक्रेत्या संघटनांमध्ये देखील सामील होऊ शकतात. उदाहरणार्थ, आझाद हॉकर्स युनियनने महाराष्ट्रातील पथविक्रेता योजना, २०१७ च्या विरोधात रिट याचिका दाखल केली कारण ही योजना मनमानी आणि शहरभरातील पथारी विक्रेत्यांच्या हिताच्या विरोधात आहे.

रस्त्याच्या विक्रेत्याकडे वैध परवाना किंवा प्रमाणपत्र असले तरीही बृहन्मुंबई महानगरपालिका एखादा पथ विक्रेता काढून त्यांना दुसर्‍या रस्त्यावर बदलू शकतो?

जर विक्रेता कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन करत असेल किंवा मोठ्या प्रमाणात जनतेला त्रास देईल तरच बृहन्मुंबई महानगरपालिका पथ विक्रेत्याला बेदखल करू शकते. कोणत्याही पात्र रस्त्यावर विक्रेत्यास वगळता येणार नाही.

जर बृहन्मुंबई महानगरपालिकाला पथ विक्रेता विभाग सुधारण्याची इच्छा असेल तर त्यांनी कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी पोलिस आयुक्त, सार्वजनिक व पथ विक्रेते संघटनांचा सल्ला घ्यावा. बेदखल झाल्यास रस्त्याच्या विक्रेत्यास ३० दिवसांची नोटीस दिली जाईल.

चुकीच्या बेकायदेशीरपणाबद्दल रस्त्यावर विक्रेत्याकडे कोणते कायदेशीर उपाय आहेत?

हाकलून लावणे किंवा त्यांच्याविरूद्ध कोणत्याही प्रकारची तक्रार असल्यास विक्रेता योग्य न्यायालयासमोर किंवा त्यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करण्यापूर्वी उपाय शोधू शकेल (या समितीचा समावेश असलेल्या कायद्याच्या कलम २० मध्ये पहा).

उदाहरणार्थ, रस्ता रुंदीकरणामुळे किंवा रस्त्यावर विक्रेत्यांसाठी स्थानिक नियमात बदल झाल्यामुळे एखादा पथ विक्रेत्यास बेदखल केले असल्यास, मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यासाठी विक्रेता वकीलाची मदत घेऊ शकतो.

जर रस्त्याच्या विक्रेत्याने त्यांचा व्यवसाय करण्याच्या पात्रतेवर विवाद केला असेल किंवा त्यांनी तृतीय व्यक्तीला त्यांचे प्रमाणपत्र भाड्याने दिले असेल अशी तक्रार असेल तर, स्थापना समिती वादाचा विचार करेल.

कोविड -१९ साथीच्या वेळी केंद्र सरकारने पथ विक्रेत्यांना मदत करण्यासाठी कोणते उपाय केले?

केंद्र सरकारने पंतप्रधान सेवा निधी योजना सुरू केली जिथे सर्व पात्र पथ विक्रेते , १०,००० हजार रुपयांपर्यंत दुय्यम मुक्त आणि कमी व्याजदरासाठी कर्ज घेऊ शकतात.

रस्त्यावर विक्रेते या पंतप्रधान सेवा निधी ऑनलाइन पोर्टलवरुन थेट कर्ज मागू शकतात किंवा ग्रामीण भागात उपलब्ध असलेल्या जवळच्या सामान्य सेवा केंद्र मार्फत अर्ज करु शकतात.

ज्या रस्त्यावर विक्रेत्याचा वैध मार्ग विक्रेत्याचा परवाना आहे किंवा ज्याचे नाव नगर विक्री समिती (टीव्हीसी) च्या सर्वेक्षणात आढळले आहे तो या योजनेअंतर्गत कर्ज घेण्यासाठी पात्र आहे.

वैकल्पिकरित्या, या कागदपत्रांच्या अनुपस्थितीत, रस्त्यावर विक्रेता शहरी स्थानिक संस्था किंवा नगर विक्री समिती (टीव्हीसी) कडून या कर्जाचा लाभ घेण्यासाठी शिफारसपत्र प्राप्त करू शकतात.

पंतप्रधान सेवा निधी योजनेबद्दल अधिक वाचण्यासाठी येथे पहा.

२०२१ मध्ये कोविड -१९ च्या दुसर्‍या लाटेच्या वेळी महाराष्ट्रातील पथ विक्रेत्यांसाठी कोणते नियम व धोरणे आखली जात आहेत?

राज्य सरकारने नवीन लॉकडाऊन मार्गदर्शक सूचनांनुसार फळ, भाज्या आणि शिजवलेल्या खाद्यपदार्थांसारख्या जीवनावश्यक वस्तूंची विक्री करणार्‍या पथ विक्रेत्यांना परवानगी दिली आहे.

तथापि, बूथ वर कोणतीही गर्दी होऊ शकत नाही आणि तेथे कोणीही खाऊ किंवा पिऊ शकत नाही. विक्रेत्यांकडून केवळ उचलण्याचे आणि घरपोचची परवानगी आहे.

राज्यातील सर्व नोंदणीकृत पथ विक्रेत्यांना राज्य शासनानेही  १,५००/-  रुपयांच्या बदल्याचे आश्वासन दिले आहे.

या ब्लॉगची माहिती  बृहन्मुंबई महानगरपालिका मुंबईतील कार्यालयात अनेक भेटींसह विविध स्त्रोतांकडून गोळा केली गेली होती. तथापि, कोविड -१९ च्या दुसर्‍या लहरीमुळे, बृहन्मुंबई महानगरपालिका कार्यालय अभ्यागतांसाठी बंद आहे आणि आमचे क्षेत्रात माहिती अद्याप एकत्रित केली जात आहे. आम्हाला पुन्हा प्रवेश झाल्यावर हा ब्लॉग सतत अद्यतनित केला जाईल.

या ब्लॉगचे विधी सेंटर फ़ोर लीगल पॉलिसी महाराष्ट्रातील विस्टाप इराणी आणि साक्षी पवार यांनी सहलेखन केले आहे.

Translated by Rupesh Raysakle

Filed Under