सार्वजनिक वाचनालयां मध्ये लोकानां परत आणणे

महाराष्ट्रातील सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या प्रशासनाची पुनर्रचना

कार्यकारी सारांश

सरकार तसेच सेवाभावी संस्थांमार्फत चालवल्या जाणाऱ्या सार्वजनिक ग्रंथालयांचा समृद्ध इतिहास महाराष्ट्राला आहे. राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालयांचे नियमन महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम, १९६७ (“MPLA”) अन्वये केले जाते. महाराष्ट्रातील सार्वजनिक ग्रंथालय व्यवस्थेचे कामकाज व देखभाल ग्रंथालय संचालनालयामार्फत पर्यवेक्षीत केली जाते. MPLA प्रामुख्याने दोन प्रकारच्या सार्वजनिक ग्रंथालयांशी संबंधित आहे: (i) सरकारी ग्रंथालये; आणि (ii) अनुदानित ग्रंथालये. शासकीय ग्रंथालये राज्य, विभागीय व जिल्हा पातळीवर स्थापन झालेली असून ती राज्य सरकारच्या संपूर्ण नियंत्रणाखाली असतात. अनुदानित ग्रंथालये खासगी, अशासकीय व सेवाभावी संस्थांमार्फत चालविली जातात व MPLA घालून दिलेल्या निकषांनुसार ग्रंथालय संचालनालयाकडून मान्यता दिली जाते.

सार्वजनिक ग्रंथालय चळवळ, तसेच MPLA च्या काही प्रमाणामुळे १२,२२९ ग्रंथालये असलेल्या महाराष्ट्रात, भारतात सर्वाधिक सार्वजनिक ग्रंथालये आहेत. मात्र, महाराष्ट्रातील सार्वजनिक ग्रंथालये १९६७ पासून विविध प्रश्नांनी ग्रस्त आहेत. महाराष्ट्रातील सार्वजनिक ग्रंथालय व्यवस्थेच्या सद्य:स्थितीचे विश्लेषण करून आपल्याला असे लक्षात येते की, राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या बदलत्या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी MPLA ला अद्यायावत करण्याची गरज आहे.

या अहवालाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील सार्वजनिक ग्रंथालय प्रणालीच्या कामकाजाचे दस्तावेजीकरण करणाऱ्या साहित्याच्या मर्यादित संस्थेला हातभार लावण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे. महाराष्ट्रातील सार्वजनिक ग्रंथालये समाजातील चैतन्यशील समुदायाच्या जागा असण्याच्या त्यांच्या ध्येयापेक्षा कमी पडत आहेत, हे लक्षात घेण्यासाठी इतर राज्यांनी लागू केलेले सरकारी अहवाल, राज्य विधानसभा वादविवाद, आदर्श ग्रंथालय विधेयके आणि सार्वजनिक ग्रंथालय कायदे यांचे आम्ही विश्लेषण केले आहे.

राज्यभरातील सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या स्थापनेस आणि देखभालीला पुरेसे प्रोत्साहन देण्यात MPLA अपयशी ठरल्याच्या मुख्य कारणांवर आम्ही चर्चा करतो. याव्यतिरिक्त, सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या क्षेत्रात काम करणार्‍या सरकारी अधिकारी आणि नागरी समाज संघटनांशी (CSO) आमच्या सल्लामसलतीद्वारे, आम्ही MPLA साठी काही शिफारसी सादर करतो, महाराष्ट्रातील सार्वजनिक ग्रंथालय कायद्यात सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने आणि सर्वसाधारणपणे सार्वजनिक ग्रंथालय प्रणालीच्या महत्वावर अधिक चर्चा आणि विचार-विनिमय करण्यास उत्तेजीत करण्याच्या उद्देशाने सादर करतो. या अहवालात आम्ही MPLA च्या महत्त्वकांक्षी पैलूंवर चर्चा करतो आणि इतर संबंधित मुद्यांवर जसे की ग्रंथालय प्राधिकरणांची भूमिका, सदस्यता शुल्क आकारणे, दिव्यांगांसाठी सुलभता, पुस्तकांचा साठा करणे आणि समुदायाच्या जागा उपलब्ध करून देणे.

महाराष्ट्रातील सार्वजनिक ग्रंथालय व्यवस्थेची संदर्भात्मक पार्श्वभूमी व इतिहास मांडून या अहवालाची सुरुवात होते. त्यानंतर MPLA अंतर्गत सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या स्थापनेबाबत चर्चा केली जाते, ज्यात असे सुचवले जाते की सरकारने सार्वजनिक ग्रंथालये स्थापन करण्याची अधिक जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे, विशेषत: अजूनही ग्रंथालयांद्वारे सेवा दिली जात नसलेल्या क्षेत्रांमध्ये. पुढील भागात MPLA अंतर्गत कल्पना केलेल्या प्रमुख प्राधिकरणांची तसेच त्यांच्या भूमिका आणि जबाबदाऱ्यांची रूपरेषा दिली आहे. जे महत्त्वपूर्ण आर्थिक आणि प्रशासकीय अधिकारांचे विकेंद्रीकरण आणि जिल्हा ग्रंथालय संघ आणि परिषदांमध्ये पंचायतींचा सहभाग सूचित करते. या अहवालात सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या कामकाजाच्या कार्यक्षमतेसाठी निधीचे महत्त्व देखील सांगण्यात आले आहे आणि असे सुचविण्यात आले आहे की सरकारने राज्यांना हस्तांतरित केलेल्या अनुदानात सुधारणा करावी आणि सार्वजनिक ग्रंथालयांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी महसूल स्त्रोतांचा पर्याय म्हणून उपकर लागू करण्याचा विचार करावा. सार्वजनिक ग्रंथालयातील कर्मचारी काय भूमिका बजावतात आणि निधीच्या मुद्द्यांचा कर्मचार्‍यांवर कसा परिणाम होतो आणि त्याद्वारे सार्वजनिक ग्रंथालयांचे व्यवस्थापन आणि प्रशासन कसे होते हे येथे समर्पक आहे. त्यांच्या समाजापर्यंत पोहोचण्यासाठी ग्रंथालयांनी प्रसिद्धी आणि विपणनाच्या पद्धतींचा अवलंब करण्याचे महत्त्व पुढील भागात अधोरेखित केले आहे. सार्वजनिक ग्रंथालयांनी त्यांच्या समुदायाच्या विकासात आणि सामुदायिक करमणुकीची जागा म्हणून बजावलेल्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेवर या अहवालात भर देण्यात आला आहे. वेगाने विकसित होत असलेल्या माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेण्यासाठी सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या आवश्यकतेबद्दलही यात चर्चा केली गेली आहे. पुढील भागात अपंग व्यक्तींना ग्रंथालय सेवांमध्ये प्रवेश करण्यात येणाऱ्या अडथळ्यांचे विश्लेषण केले आहे आणि ज्ञान आणि माहितीच्या सार्वत्रिक प्रवेशास उत्तेजन देण्यासाठी MPLA मध्ये सुधारणा सुचविल्या आहेत. शेवटी, आम्ही असा निष्कर्ष काढला आहे की MPLA मध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे जेणेकरून सार्वजनिक ग्रंथालयांना त्यांच्या समुदायांमध्ये शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक विकास प्रदान करण्यात परिवर्तनशील भूमिका बजावण्यासाठी सुसज्ज केले जाईल.

Filed Under